1. Yleisiä ohjeita

 In

1. Puukiuas suositellaan asennettavan ensisijaisesti joko a) tiilihormiin b) keraamiseen hormiin tai c) ilmajäähdytteiseen hormiin (IKI Air T600). Muiden savuhormien soveltuminen asennukseen tulee erikseen varmistaa ko.hormin valmistajalta.

2. IKI-Kiuas Oy suosittelee savupellin asentamista vedon säätämiseksi savuhormiin. Arinaa/tuhkaluukkua ei palamisvedon säätämistä varten kiukaissa ole. Kiukaat ovat varusteltu ns. “nenäluukulla”, joista vetoa voi säätää.

3. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Vakituisessa asuinkäytössä olevien yksityisasuntojen ja muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Putken ulkoreunan halkaisija on 115mm.

4. Tulenarkojen materiaalien säilytys (esim. polttoaineet yms.) on tulisijan läheisyydessä kiellettyä.

5. Nokipaloista (sammuneistakin) on aina ilmoitettava paloviranomaisille.

6. Lämmitä sauna ensimmäisen kerran ilman saunomista, jotta mahdollisesti vaaralliset metallit/öljy palaa metalli -ja teräspinnoilta pois.

7. Normaalikäytössä kiviksi suositellaan oliviinidiabaasi (esim. Parhaat Löylyt tms.) kiviä läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle kivitilassa.

8. Valitse oikea kiuasmalli huolellisesti. Alitehoisen kiukaan pitkäaikainen käyttö lyhentää mahdollisesti kiukaan käyttöikää. Huomioi, että eristämättömät seinä- ja kattopinnat (esim. tiili, lasi, kaakeli, betoni) lisäävät kiuastehon tarvetta. Jokaista tällaista seinä- ja kattopintaneliötä kohti lasketaan n. 1,2 m3 lisää tilavuuteen. Jos saunan seinät ovat massiivista hirttä, tulee tilavuus kertoa luvulla 1,5.

Esimerkiksi :
– 10 m3 saunahuone, jossa on yksi 2 m leveä ja 2 m korkea tiiliseinä vastaa noin 15 m3 saunahuonetta.
– 10 m3 saunahuone, jonka seinät ovat massiivista hirttä vastaa noin 15 m3 saunahuonetta.

Lisätietoa tarkemmasta mitoituksesta suoraan valmistajalta : tuki@ikikiuas.fi

Yleisin IKI-Kiuas Oy:n kiukaissa käytetty kiuaskivi on lohkottu 5-10 cm oliviinidiabaasi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search