1. Yleisiä ohjeita

 In
  1. Sähkökiuas asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
  2. Saunomisen jälkeen suositellaan kiukaan kytkemistä päälle
    noin 10 minuutiksi saunan kuivattamiseksi.
  3. Normaalikäytössä kiviksi suositellaan peruskiuaskiviä (esim. oliviinidiabaasi) läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle kivitilassa.
  4. Jos kiuas on ammatti- / yleisessä käytössä, IKI-Kiuas Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskiviä. Kerkes kivet tukevat ja säästävät vastuksia, eivätkä rapaudu kovan kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM! Vuolukiven tai luonnonkiven käyttö kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa. Huom! Varmista kivityksen yhteydessä, että vastukset EIVÄT kosketa toisiaan tai kiukaan ulkovaippaa.

Yleisin IKI-Kiuas Oy:n kiukaissa käytetty kiuaskivi on lohkottu 5-10 cm oliviinidiabaasi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search