OHJEET

Kiukaiden asennus ja yleiset ohjeet

Sähkökiuasohjeet

1. Yleisiä ohjeita
  1. Sähkökiuas asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
  2. Saunomisen jälkeen suositellaan kiukaan kytkemistä päälle
    noin 10 minuutiksi saunan kuivattamiseksi.
  3. Normaalikäytössä kiviksi suositellaan peruskiuaskiviä (esim. oliviinidiabaasi) läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle kivitilassa.
  4. Jos kiuas on ammatti- / yleisessä käytössä, IKI-Kiuas Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskiviä. Kerkes kivet tukevat ja säästävät vastuksia, eivätkä rapaudu kovan kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM! Vuolukiven tai luonnonkiven käyttö kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa. Huom! Varmista kivityksen yhteydessä, että vastukset EIVÄT kosketa toisiaan tai kiukaan ulkovaippaa.

Yleisin IKI-Kiuas Oy:n kiukaissa käytetty kiuaskivi on lohkottu 5-10 cm oliviinidiabaasi.

2. Sähkökiukaan valinta

Kiuas valitaan pääsääntöisesti saunan tilavuuden mukaan. IKI-Kiuas Oy:n valmistamien kiukaiden toiminta perustuu suuren kivimassan lämpövaraukseen, joten kivi ja lasipinnoilla ei ole suurta vaikutusta kiuastehon määrittelyssä. Kiuas kannattaa kuitenkin ylimitoittaa, jos saunassa on paljon kivi- tai lasipintoja ja kiuasteho suositustilavuuden ylärajoilla.

Varsinkin hirsipintaiset seinät lämpenevät hitaasti, jolloin kiukaaksi tulee valita tehokkaampi kiuas. Kiuasta mitoittaessa kannattaa kysyä neuvoa myyjältä tai IKI-Kiukaan tekniseltä tuelta. Muista, että saunan seinät ja etenkin katto on eristettävä erittäin hyvin.

Saunan korkeus on myös hyvä pitää suhteellisen matalana. Korkeaan saunaan pitää usein laittaa tehokkaampi kiuas, sillä turha korkeus lisää kuutioita. Koska lämmin ilma nousee ylöspäin, suositeltu istumalauteen ja katon välinen korkeus enintään 1200mm.

Jos kiuas on mitoitettu väärin (liian pieni), saattaa löylyhuoneen lämpötila jäädä alhaiseksi. Tällöin saunoja yrittää nostaa lämpötilaa heittämällä vettä kiukaalle ja kiuaskivet jäähtyvät nopeasti. Kiukaasta ei enää sen jälkeen irtoa löylyä.

3. Sähkökiukaan kivittäminen

Kiuaskivien asettelu tulee suorittaa huolella. Kivet tulee asetella siten, että vastusten ja verkon väli peittyy koko kiukaan pituudelta. Kiviä ei saa latoa kiukaaseen kuitenkaan liian tiiviisti, vaan niiden väliin tulee jäädä riittävästi rakoja takaamaan esteettömän ilmankierron.

Yksityiskäytössä kivilaaduiksi suositellaan oliviini-, oliviinidiabaasi- tai peridioottikiveä. Kivien tulee olla läpimitaltaan alle 10 cm, jolloin ne on helppo latoa verkon ja vastusten väliin. Normaalikäytössä kivet tulee vaihtaa 2 – 5 vuoden välein, riippuen kiukaan käyttöasteesta.

Huom! Varmista kivityksen yhteydessä, että vastukset EIVÄT kosketa toisiaan tai kiukaan ulkovaippaa.

4. Ilmanvaihto sähkökiukaalla varustetussa saunassa

Saunahuoneen ilmanvaihtoon tulee myös kiinnittää huomiota. Hyvän ilmankierron ansiosta saunojat saavat nauttia puhtaasta ja happirikkaasta saunailmasta. Saunan ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa.

Raitisilmaputki tulisi sijoittaa kiukaan yläpuolelle seinään tai kattoon noin 500 mm korkeudelle kiukaasta ja putken halkaisijan pitäisi olla 50 – 100 mm. Ilman tulisi poistua mahdollisimman kaukana kiukaasta, mutta mahdollisimman läheltä lattiaa. Poistoilma-aukon pinta-ala tulisi olla kaksi kertaa raitisilmaputkea suurempi.

ilmanvaihto_sahkosauna

8. Fyysiset asennusohjeet

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [Pilari-IKI 4,5-10kW]:

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [Pilari-IKI 12-15kW]:

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [Pilari-IKI 18-30kW]:

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [Monolith 6,9-18kW]:

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [IKI Pro 13,8-34,5kW]:

pdf-ikoniLataa .PDF -ohjeet [Float 13,8 kW]:

9. Minimisähköjohto- ja sulakevaatimukset
Kiuas
Sähköjohto mm²
Sulake A         
Pilarikiuas 3,3 kW 5×1,5 3×10
Pilarikiuas 5 kW 5×1,5 3×10
Pilarikiuas 6 kW 5×1,5 3×10
Sähkökiuas 7,5 kW 5×2,5 3×16
Sähkökiuas 10 kW 5×2,5 3×16
Maxi Pilari 12 kW 5×6 3×20
Sähkökiuas 15 kW 5×6 3×20
Sähkökiuas 18 kW 5×6 + 5×1,5 3×20 + 3×10
Sähkökiuas 20 kW 2 x 5×2,5 2 x 3×16
Sähkökiuas 24 kW 2 x 5×6 2 x 3×20
Sähkökiuas 30 kW 2 x 5×6 2 x 3×25

 

10. Saunan suunnittelu

Saunan korkeus

Saunan minimikorkeus on määräyksissä 1900 mm. Hyvä sisäkorkeus on yleensä 2000 – 2300 mm. Sisäkorkeus vaikuttaa energiankulutukseen ja lisää saunatilan lämmitysaikaa. Näin sopiva sisäkorkeus vaikuttaa myös kiukaan tehovalintaan. Kiukaan teho mitoitetaan kiukaan saunan kuutiotilavuuden mukaan.

Istuinlauteen ja katon välinen vapaa tila

Hyviä mitoitusohjeita tai nyrkkisääntöjä erikokoisiin saunoihin ovat seuraavat periaatteet:

  • huoneistosaunoissa mitta istuinlauteesta kattoon korkeussuunnassa on 1000 – 1100 mm
  • suurissa huoneisto- ja omakotisaunoissa mitta istuinlauteesta kattoon korkeussuunnassa on 1100 – 1200 mm.

Yleiset ohjeet

Seinä- ja kattorakenteiden lämpöeristys vaikuttavat olennaisesti saunan tasaiseen sisälämpötilaan. Mitä paremmin saunatilan pinnat on lämpöeristetty, sitä pienempi on energian tarve saunan lämmityksessä. Kaikessa lämpöeristämisessä on siis syytä kiinnittää huomiota materiaalien U-arvoon. Kapeat tai ohuet materiaalit ovat usein myös heikkoja U-arvoiltaan, vaikka ne antavatkin tilaan lisää sisämittaa.

Kaikki lämpöä varaavat pinnat on lämpöeristettävä kuten muutkin seinäpinnat. Katon ja seinien 1 neliön eristämätön pinta lisää saunatilan tehon tarvetta. Eristämättömissä pinnoissa kannattaa tutustua aina valmistajien käyttöohjeisiin. Usein hyvä sääntö on, että 1 neliö eristämätöntä pintaa lisää 1,2 – 1,5 kuutiota tilavuutena.

Lasipintoja ja lasiseiniä käytettäessä on tärkeätä huomioida kiukaan teho suhteutettuna saunan tilavuuteen.

Puukiuasohjeet

1. Yleisiä ohjeita

1. Puukiuas suositellaan asennettavan ensisijaisesti joko a) tiilihormiin b) keraamiseen hormiin tai c) ilmajäähdytteiseen hormiin (IKI Air T600). Muiden savuhormien soveltuminen asennukseen tulee erikseen varmistaa ko.hormin valmistajalta.

2. IKI-Kiuas Oy suosittelee savupellin asentamista vedon säätämiseksi savuhormiin. Arinaa/tuhkaluukkua ei palamisvedon säätämistä varten kiukaissa ole. Kiukaat ovat varusteltu ns. ”nenäluukulla”, joista vetoa voi säätää.

3. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Vakituisessa asuinkäytössä olevien yksityisasuntojen ja muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Putken ulkoreunan halkaisija on 115mm.

4. Tulenarkojen materiaalien säilytys (esim. polttoaineet yms.) on tulisijan läheisyydessä kiellettyä.

5. Nokipaloista (sammuneistakin) on aina ilmoitettava paloviranomaisille.

6. Lämmitä sauna ensimmäisen kerran ilman saunomista, jotta mahdollisesti vaaralliset metallit/öljy palaa metalli -ja teräspinnoilta pois.

7. Normaalikäytössä kiviksi suositellaan oliviinidiabaasi (esim. Parhaat Löylyt tms.) kiviä läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle kivitilassa.

Yleisin IKI-Kiuas Oy:n kiukaissa käytetty kiuaskivi on lohkottu 5-10 cm oliviinidiabaasi.

2. Puukiukaan valinta

Kiuas valitaan pääsääntöisesti saunan tilavuuden mukaan. IKI-Kiuas Oy:n valmistamien kiukaiden toiminta perustuu suuren kivimassan lämpövaraukseen, joten kivi ja lasipinnoilla ei ole suurta vaikutusta kiuastehon määrittelyssä. Kiuas kannattaa kuitenkin ylimitoittaa, jos saunassa on paljon kivi- tai lasipintoja ja kiuasteho suositustilavuuden ylärajoilla. Varsinkin hirsipintaiset seinät lämpenevät hitaasti, jolloin kiukaaksi tulee valita tehokkaampi kiuas. Kiuasta mitoittaessa kannattaa kysyä neuvoa myyjältä tai IKI-Kiukaan tekniseltä tuelta.

Muista, että saunan seinät ja etenkin katto on eristettävä erittäin hyvin. Saunan korkeus on myös hyvä pitää suhteellisen matalana. Korkeaan saunaan pitää usein laittaa tehokkaampi kiuas, sillä turha korkeus lisää kuutioita. Koska lämmin ilma nousee ylöspäin, suositeltu istumalauteen ja katon välinen korkeus enintään 1200mm.

Jos kiuas on mitoitettu väärin (liian pieni), saattaa löylyhuoneen lämpötila jäädä alhaiseksi. Tällöin saunoja yrittää nostaa lämpötilaa heittämällä vettä kiukaalle ja kiuaskivet jäähtyvät nopeasti. Kiukaasta ei enää sen jälkeen irtoa löylyä.

3. Puukiukaan kivittäminen

Kiuaskivien asettelu tulee suorittaa huolella. Kivet tulee asetella siten, että vastusten ja verkon väli peittyy koko kiukaan pituudelta. Kiviä ei saa latoa kiukaaseen kuitenkaan liian tiiviisti, vaan niiden väliin tulee jäädä riittävästi rakoja takaamaan esteettömän ilmankierron.

Yksityiskäytössä kivilaaduiksi suositellaan oliviini-, oliviinidiabaasi- tai peridioottikiveä. Kivien tulee olla läpimitaltaan alle 10 cm, jolloin ne on helppo latoa verkon ja vastusten väliin. Normaalikäytössä kivet tulee vaihtaa 2 – 5 vuoden välein, riippuen kiukaan käyttöasteesta.

5. Puukiukaiden suojaetäisyydet

Mini, Mini Plus, Original, Original Plus, Maxi, Maxi Plus, Löyly-IKI jr. ja Löyly-IKI:

KIVI-IKI jr. ja KIVI-IKI puukiukaat:

Suojaetäisyys paljaasta hormiputkesta ylöspäin on 1000 mm.

 

6. Ilmanvaihto puukiukaalla varustetussa saunassa

ilmanvaihtoesimerkit

10. Saunan suunnittelu

Saunan korkeus

Saunan minimikorkeus on määräyksissä 1900 mm. Hyvä sisäkorkeus on yleensä 2000 – 2300 mm. Sisäkorkeus vaikuttaa energiankulutukseen ja lisää saunatilan lämmitysaikaa. Näin sopiva sisäkorkeus vaikuttaa myös kiukaan tehovalintaan. Kiukaan teho mitoitetaan kiukaan saunan kuutiotilavuuden mukaan.

Istuinlauteen ja katon välinen vapaa tila

Hyviä mitoitusohjeita tai nyrkkisääntöjä erikokoisiin saunoihin ovat seuraavat periaatteet:

  • huoneistosaunoissa mitta istuinlauteesta kattoon korkeussuunnassa on 1000 – 1100 mm
  • suurissa huoneisto- ja omakotisaunoissa mitta istuinlauteesta kattoon korkeussuunnassa on 1100 – 1200 mm.

Yleiset ohjeet

Seinä- ja kattorakenteiden lämpöeristys vaikuttavat olennaisesti saunan tasaiseen sisälämpötilaan. Mitä paremmin saunatilan pinnat on lämpöeristetty, sitä pienempi on energian tarve saunan lämmityksessä. Kaikessa lämpöeristämisessä on siis syytä kiinnittää huomiota materiaalien U-arvoon. Kapeat tai ohuet materiaalit ovat usein myös heikkoja U-arvoiltaan, vaikka ne antavatkin tilaan lisää sisämittaa.

Kaikki lämpöä varaavat pinnat on lämpöeristettävä kuten muutkin seinäpinnat. Katon ja seinien 1 neliön eristämätön pinta lisää saunatilan tehon tarvetta. Eristämättömissä pinnoissa kannattaa tutustua aina valmistajien käyttöohjeisiin. Usein hyvä sääntö on, että 1 neliö eristämätöntä pintaa lisää 1,2 – 1,5 kuutiota tilavuutena.

Lasipintoja ja lasiseiniä käytettäessä on tärkeätä huomioida kiukaan teho suhteutettuna saunan tilavuuteen.

Kirjoita hakusi ja paina Enter